středa 24. června 2020

75 LET OD VÍTĚZSTVÍ NAD NĚMECKÝM FAŠISMEM


Boží slovo k podstatě všech konfliktů, počínaje osobními, sociálními, konče celosvětovými válkami, je slovo Ježíšovo, slovo Božího Syna, který přišel přemoci  a po své obětní smrtí zmrtvýchvstáním přemohl ducha zla, původce smrti a k ní směřujících konfliktů:


"Přišel jsem vrhnout oheň na zem a jak si přeji, aby už vzplanul!"

Pak je možno mluvit i o pozemském vítězství: http://librinostri.catholica.cz/download/75LetPoVal-z.pdf

KOMENTÁŘ K NEDĚLNÍM TEXTŮM MŠE SVATÉ PODLE MYŠLENEK PAPEŽE BENEDIKTA XVI.

Theoreia Boží konspirace 14. neděle v cyklu A Poté, co Ježíš poučoval své apoštoly, které vyslali, svých Dvanáct, ab...