úterý 16. dubna 2019

Gottes Segen und Schutz zum Ihren Geburtstag!Svatý otec - emeritus Benedikt XVI. se dnes dožívá požehnaných 92 let.

Ať jej na přímluvu Panny Marie vede Duch Svatý, aby nás nadále povzbuzoval na cestě katolické víry a vyl majákem pro Církev!

Drsná Ježíšova otázka

   Ježíš vypravoval svým učedníkům podobenství, že je třeba stále se modlit a neochabovat: "V jednom městě byl soudce, Boha se ne...