úterý 16. dubna 2019

Gottes Segen und Schutz zum Ihren Geburtstag!Svatý otec - emeritus Benedikt XVI. se dnes dožívá požehnaných 92 let.

Ať jej na přímluvu Panny Marie vede Duch Svatý, aby nás nadále povzbuzoval na cestě katolické víry a vyl majákem pro Církev!

Mystagog do mešního tajemství Nejsvětější Trojice

Oktáv Slavnosti Seslání Ducha Svatého vrcholí dnešní oslavou Nejsvětější Trojice. Každý den oktávu je věnován rozjímání a při...