úterý 16. dubna 2019

Gottes Segen und Schutz zum Ihren Geburtstag!Svatý otec - emeritus Benedikt XVI. se dnes dožívá požehnaných 92 let.

Ať jej na přímluvu Panny Marie vede Duch Svatý, aby nás nadále povzbuzoval na cestě katolické víry a vyl majákem pro Církev!

KOMENTÁŘ K NEDĚLNÍM TEXTŮM MŠE SVATÉ PODLE MYŠLENEK PAPEŽE BENEDIKTA XVI.

  „Hříšník, celník Matouš ve mne uvěřil, a Ty, Petře, ne?“ 26. neděle v cyklu A V prvním čtení z knihy proroka Ezechiela při mši svat...