sobota 13. dubna 2019


VELKÝ PÁTEK AD MMXIXZ oběti vznikla zem a vesmír:
to Bůh z lásky stvořil svět.

Z oběti země rodi se Adam:
to Bůh jej z prachu uhnětl.

Z oběti žebra vzešla žena:
manželství první Bůh založil.

Z oběti lůna manželčina
zrodil se Ábel, zrodil se Kain:
to Bůh svou říši zdarma
hříšníkům k poskvrně nabídl.

Z oběti Ábela
- ze smrti obětní beránka nejčistšího -
zrodí se Ježíš
z lůna panenského;
z oběti Kaina, psance zavrženého,
z lásky Otec Syna
na oltář Kainův klade.

Z oběti nejčistší čistou Hostii – obětinu
kněz na oltář klade:
to Duch Svatý tvou duši
světlem vzkříšení
touží naplnit.

P. Vladimír Mikulicanevěřící Tomáš
Caravaggio