sobota 14. prosince 2019

VÍRA JE ZE SLYŠENÍ

El Greco, Svatý apoštol Tomáš

Toto píše svatý Pavel v listu do Říma. Můžeme říci - sám píše o slovu víry! Avšak předtím, jak to v této epištole i v dalších zdůrazňuje - víru v obětní smrti Ježíše Krista za naše hříchy a víru v Jeho zmrtvýchvstání třetího dne po ukřižování hlásal on či jiní apoštolové osobně a ústně.
A nyní ve zmíněném úryvku z epištoly do Říma staví určitý rozpor mezi "vírou v srdci" a vírou v ústech". Jeho slova jistě jsou usvědčujícími pro ty, kdo by pravdu - a jedná se o jakýkoli stupeň pravdy – přijali, a nerozdělili se o ni slovem, jímž by toto poznání předali druhým.Ohledně křesťanské katolické víry je tato povinnost pravdivosti uložena rodičům, kmotrům, kněžím, biskupům. jáhnům, katechetů a katechistům.
Požadavek pro toto předání je navíc, aby žili v milosti, aby slova, která jsou svým svěřencům povinni předávat, byla "nesena" a chráněna a rozvíjena v jejich duších mocí Ducha Ježíše Krista a Boha Otce.
V Katolickém katechismu Otce kardinála Tomáška navíc čteme, ve čtvrté katechismové otázce, že pravda - a tím všechny výroky jí "nesené" - pravdy Boží - jsou uchovávány v Písmu Svatém a ústním podání apoštolů.
Přičemž chronologické pořadí předávání od Trojjediného Boha Církvi a
Církvi, rodiči, kmotry, katechety... těm, kteří jim jako jejich svěřenci mají naslouchat, je opačné:
Nejprve ovládl Duch Svatý, když sestoupil o Letnicích na apoštoly, jejich ústa k vyznávání víry v Ježíše Krista, a potom ruce a intelektuální schopnosti některých z nich, aby jako "svatopisci" napsali Písmo Svaté a vyložili jeho starozákonní část. Nejprve - a to trvá od onoho dne Seslání až do dneška - ovládá mysl a ústa těch, kdo kráčejí v milosti Boží a jsou věrni poslání předávat ústní podání prvních apoštolů.
Víra je ze slyšení, ve společenství Církve (proto Ježíš posílá apoštoly hlásat Jeho evangelium o kříži a zmrtvýchvstání po dvojicích), a pak teprve ze čtení Písma Svatého, ve společenství Církve či o samotě.