neděle 24. prosince 2017

SLAVNOST NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA ANNO DOMINI MMXVII – ROK JEŽÍŠE KRISTA MMXVIIIAdvent a začátek Nového roku
Advent, oslava příchodu Ježíše Krista, Božího Syna na tuto zem, je dobou přípravy: připravujeme se na Vánoce, oslavu Ježíšova narození. O rorátních mší svatých i při pravidelných denních modlitbách můžeme číst v breviáři některá z řady asi padesáti proroctví o jeho narození, působení, božství, umučení, smrti, zmrtvýchvstání a založení Církve – o seslání Ducha svatého v Jeruzalémě.
Tato proroctví se splnila.

Jejich čtením proto dnes vyznáváme svou víru v působení Ducha svatého v dějinách lidstva a zvláště v dějinách spásy lidského pokolení.

Advent je dobou přípravy na oslavu narození proroky a Božím lidem očekávaného Mesiáše – Krista, Ježíše z Nazareta.

Na Betlémské hry, které se stále častěji hrají každoročně v našich městech a vsích, jsou vyznáním víry v Ježíšovo narození pro spásu našich duší. I vyjádřením touhy lidské duše, aby Duch svatý, Duch víry, lásky a pokoje vstoupil do našich srdcí, rodin a zvláště obcí a opět do našeho českého národa.
A na Půlnoční mši svatou o Betlémské noci, k níž směřuje celý smysl Štědrého dne.
V Adventu se připravujeme na příchod Ježíše Krista ve svátosti. Svaté přijímání o slavnosti Narození je obnovou prvního svatého přijímání. Podobně jako jsme se připravovali či měli připravovat na ně, připravujeme se v adventní novéně od 17. prosince.  Dny, které pro mnohé jsou přehlídkou stresů a vzdálení se od Trojjediného Boha, se stávají pro věřícího, který dá čas pro svou duši Ježíšovi a naslouchání Jemu, radostnými dny plným i pokoje, ztišení, adorace, každodenního slavení svatých tajemství, skutečně požehnaným a radostným kouskem nebe na zemi – dobrou přípravou na to, aby Štědrý den, Boží Hod a celé svátky byly v tomto duchu požehnáním pro celou rodinu a obec.

V Adventu se připravujeme na poslední den, na příchod Ježíše Krista ve slávě na konci časů.
Zvláště poslední den roku Ježíše Krista – letos dvoutisícího sedmnáctého od Jeho početí v lůně Panny Marie či od Jeho narození nebo zmrtvýchvstání, 31. prosinec večer bývá chvílí rekapitulace, bilancování dosavadního života. Malou přípravou nikoli jen na smrt, ale především na rozvinutí našeho života v této době a v této chvíli tak, aby pro nás smrt byla radostným setkáním s Ježíšem a vstupem do Jeho království věčné blaženosti mezi svaté.
Amen.

Papež Benedikt XVI. na závěr svého veřejného působení řekl při své poslední generální audienci:
Drazí přátelé! Bůh svoji Církev vede a ustavičně ji nese rovněž a zejména v obtížných momentech. Nikdy neztrácejme tuto vizi víry, která je jedinou opravdovou vizí na cestě Církve i světa.
V našem srdci, v srdci každého z nás, ať je vždy radostná jistota, že Pán je nám po boku, neopouští nás, je nám nablízku a objímá ji svou láskou.
(Poslední generální audience Svatého otce Benedikta XVI. 27. února AD 2013)


Milostiplné prožití slavnosti Narození našeho Pána Ježíše Krista i nového roku, Jemu zasvěceného LP MMXVIII!

O. Vladimír Mikulica