sobota 14. března 2020

BOŽÍ SLOVO K PANDEMII
Myslím, že máme odpovědět na proroctví, které zaznělo už před mnoha lety o událostech, které se  nyní odehrávají: v pandemii koronaviru, v invazi islamistů na Balkán, do Itálie, Španělska, do Evropy i k napětí na Blízkém východě. Jde o křesťanské proroctví a nikoli o pohanskou věštbu...

V proroctví je - podobně jako například v poslání a slovu, které má od Trojjediného Boha zvěstovat prorok Jonáš v Ninive - vyřčeno varující či povzbuzující slovo. Varující se naplní, pokud nedojde k obrácení. Pokud ano, může být slovo - katastrofa - zmírněno či úplně odvráceno. Závisí na obrácení k Ježíši Kristu nás - "Ninivetských". 

Věštba naproti tomu nedává možnost obrácení. Tvrdí: katastrofa nastane, a především katastrofa oddělení od Trojjediného Boha – při oné události i navěky. Věštba je protikřesťanská, pohanská! Jejím ovocem je strach, panika, hysterie, beznaděje, zoufalství (deprese).

Kdybychom hlásali evangelium našeho Pána Ježíše v moci Ducha Svatého, můžeme zcela odvrátit nebo zmírnit pandemii - pokud by se VŠICHNI OBRÁTILI - jak je psáno ve Svatých Písmech.
To ať je naše prvotní snaha.

Mluvil jsem na čerpací stanici včera, v pátek, s paní pumpařkou.
"Ceny klesají," povídám, koronavirus stoupá!"
Následovalo dnes velmi obvyklé "malthusiánské" slovo o tom, že "příroda si to sama vytřídí...!"
"To ne," oponuji, "věřím, že naše skutky se projevují v tom, co se nyní odehrává. Morálka se vpisuje do přírody! Když konáme zlo: když rozbíjíme rodiny manželskou nevěrou, homosexismem, umělými potraty, pornografií, euthanasií, pak "matička Příroda", čili Trojjediný Bůh zlé trestá, zatímco ty, kdo se nedají strhnout ke hříchu a jdou proti proudu, za toto dobré odměňuje!"
"Ano, měli bychom dodržovat Desatero", připustila po chvíli rozhovoru.
“Jistě, náboženské zásady, výchova k nim chybí, potvrzuji, sklízíme hrozné následky toho, že se ve školách nevyučuje od malička náboženství (křesťanství, katolická nauka).", pokračuji, “ale Desatero je judaismus. My křesťané věříme ne v Desatero, ale v Ježíše Krista. Jemu máme odevzdat svůj život ve svatém křtu..- "Kdo uvěří, že Ježíš Kristus, zemřel za naše hříchy pro naše ospravedlnění a vstal z mrtvých pro naši věčnou záchranu, která začíná v okamžiku znovuzrození, bude spasen. Kdo neuvěří, bude zavržen.
 A kdo věří v Ježíše Krista, i kdyby zemřel - na koronavirus - bude žít navěky!!

Ovoce těchto, citovaných Božích slov, bylo, jak tomu pokaždé, když vyznáváme pravou víru bývá, požehnané. Uznaní vědomí hříšnosti, vzdálenosti od Trojjedíného Boha, touha po spáse...

Modleme se za obrácení našich spoluobčanů. Často řeknou, jak tomu bylo i nyní, že jsou nevěřící. Není to pravda. Každý člověk hledá spásu, kterou nám dal Ježíš Kristus!!!


Otec Vladimír Mikulica