pondělí 16. března 2020

Oprava a doplnění textů

Pro tyto dny a pro sobotu pátého postního týdne jsou doplněné texty v rozjímání Čtytřicetidenní postní obnovy. Odkaz je na této webstránce v pravém sloupci.