pondělí 16. března 2020

Oprava a doplnění textů

Pro tyto dny a pro sobotu pátého postního týdne jsou doplněné texty v rozjímání Čtytřicetidenní postní obnovy. Odkaz je na této webstránce v pravém sloupci.

KOMENTÁŘ K NEDĚLNÍM TEXTŮM MŠE SVATÉ PODLE MYŠLENEK PAPEŽE BENEDIKTA XVI.

Theoreia Boží konspirace 14. neděle v cyklu A Poté, co Ježíš poučoval své apoštoly, které vyslali, svých Dvanáct, ab...