pondělí 16. března 2020

Oprava a doplnění textů

Pro tyto dny a pro sobotu pátého postního týdne jsou doplněné texty v rozjímání Čtytřicetidenní postní obnovy. Odkaz je na této webstránce v pravém sloupci.

KOMENTÁŘ K NEDĚLNÍM TEXTŮM MŠE SVATÉ PODLE MYŠLENEK PAPEŽE BENEDIKTA XVI.

Ježíš – nepřítel lenosti: nebe pro horlivé dělníky na vinici Církve 25. neděle v mezidobí Hledání Boha je cesta ke spáse. Kdo hledá ...