čtvrtek 11. ledna 2018

Slovo k volbě pana prezidenta Miloše Zemana

V době, v níž se rozhoduje o křesťanské budoucnosti Evropy, dokázal pan prezident Miloš Zeman, že je osobností, která se dovede postavit vůči nositelům duchovního a morálního rozkladu společnosti.
Síla povolání i milosti od Boha se projeví právě v osobní slabosti.

KOMENTÁŘ K NEDĚLNÍM TEXTŮM MŠE SVATÉ PODLE MYŠLENEK PAPEŽE BENEDIKTA XVI.

Ježíš – nepřítel lenosti: nebe pro horlivé dělníky na vinici Církve 25. neděle v mezidobí Hledání Boha je cesta ke spáse. Kdo hledá ...