čtvrtek 11. ledna 2018

Slovo k volbě pana prezidenta Miloše Zemana

V době, v níž se rozhoduje o křesťanské budoucnosti Evropy, dokázal pan prezident Miloš Zeman, že je osobností, která se dovede postavit vůči nositelům duchovního a morálního rozkladu společnosti.
Síla povolání i milosti od Boha se projeví právě v osobní slabosti.

Svátek Panny Marie Matky jednoty všech křesťanů - Matky Unie všech Slovanů

V uplynulém týdnu jsme tímto svátkem, jejž slaví v katolické Církvi liturgicky jen Slované,  zahájili spolu s celou Církví m...