pátek 19. ledna 2018

Volba pana prezidenta Miloše Zemana


Oktolog


Otec Vladimír:

Požehnání Boží ať provází naše večerní setkání dnes v sobotu před třetí nedělí po Epifanii.
Příští týden touto dobou už bychom měli vědět, zda bude pan prezident Miloš Zeman zvolen na příští období.

Každá z nás nese odpovědnost za číření Království Ježíše Krista v našich rodinách, pozemských i duchovních, v našich farnostech, obcích, v našem národě, v národech bolestně se sjednocující Evropy a hledající pravou úroveň a základ svého politického sjednocení.

Dříve, než se rozjedeme zítra do posvátné služby ve farnostech naší vlasti, otevřme tento Oktolog, rozhovor nás osmi, který se bude moci během celého příštího týdne. Otče Oldřichu?

Otec Oldřich:

Situace a výsledek prezidentské volby je zvláště závažný pro své důsledky především vzhledem k naší vlasti, k další cestě našeho národa: povede buď k počátku řízené destrukce, nebo k povolné konsolidaci, jejíž zárukou je, přes všechny možné výhrady k jeho osobě a k jeho nepopiratelným slabostech náš pan prezident Miloš Zeman. „Kdo jsem však já, abych soudil,“ jak řekl jeden papež.

Přesto je potřeba nikoli soudit pana Zemana či Drahoše, ale rozlišovat, kam vede přesvědčení, či jeho absence, každého z nich náš národ. 

Jistěže není v naší ústavě zakotven prezidentský systém, přesto je v očích národa brán prezident jako autorita, ideová autorita… a v posledku je velitelem branných sil nesoucím odpovědnost v čase ohrožení vlasti.

Zeptám se Vás všech, Carissimi, koho budete volit v druhém kole prezidentských voleb, které nastane za týden v pátek a proč?

Bratr Juniper:

Já budu volit Zemana. Rád bych volil křesťana, který má dobrou rodinu a chodí ke svátostem.
„Slušní lidé“ jako je pan Drahoš, nejsou zárukou ničeho.


Král Kýros, o jehož mravních kvalitách a zbožnosti z Písma svatého nic nevíme, povolil židům opět postavit chrám a všem v království nařídil, aby n to přispěli. Tím nemíním restituce, ale svobodný život ve spořádané rodině.