neděle 20. října 2019

KDE A KDY USLYŠÍM, CO MNĚ ŘÍKÁ TROJJEDINÝ BŮH?
V krásné literatuře, v próze, v poezii, v dramatech, ve všech uměleckých dílem, ve spisech filosofů může každý, kdo hledá Boží přítomnost, Boží cestu, kontakt s Bohem, nalézat první či vyšší stupně poznání, které dává věčný život.


Patrně bychom dokázali vyjmenovat vícero uměleckých děl, které nás přivedly k poznání Boha Stvořitele, pak také k poznání Ježíše Krista a k poznání Ducha Svatého, kterého zmrtvýchvstalý Ježíš dal od svého Otce o Letnicích.
Kde najdeme plné poznání – jak je to jen na této zemi možné – Trojjediného Boha?
Odpověď možná překvapí ty, kteří by posvátnou knihu položili jako základ svého poznávání Boha.
Nejde totiž – jak jsme v upadající evropské kultuře zvyklí – o osobní hledání Boha, ale o společné poznání, které se rovněž společně předává.
Apoštolové, ženy u hrobu, z nějž Ježíš Kristus třetího dne po svém umučení a smrti slavně vstal, učedníci, pak i mystikové, viděli, že se proroctví Ježíšovo o jeho smrti a zmrtvýchvstání splnilo. Duch Svatý je povolal, aby toto poznání – evangelium: radostné a sílu vzkříšení v sobě obsahující poznání – šířili svým nejbližším a od nich až na konec světa.
Jejich svědectví, jejich kázání, a pak i ta část, která z nich byla zapsána, jsou plným odkrytím pravdy o Trojjedinném Bohu - ústní tradice apoštolů a Písmo Svaté.P. Vladimír Mikulica