neděle 3. listopadu 2019

LISTOPAD - MĚSÍC MODLITEB ZA ZEMŘELÉ

Končí "dušičkový týden", kdy údajně 4/5 obyvatel naší vlasti věnuje návštěvě hrobů svých zemřelých příbuzných a přátel. Na údajně "ateistický národ" je to hodně.
Ukazuje se tím spojnice mezi mnohými proklamovanou nevěrou v posmrtný život a skutkem křesťanského milosrdenství – pohřbívání mrtvých, k němuž patří i péče o zemřelé, o jejich duše, o místa odpočinku jejich těl, na nichž očekávají – a jednou to budeme i my – povolání k zmrtvýchvstání v den Posledního soudu: těla hříšníků k hanbě a zavržení, těla věřících k oslavení a konečnému vykoupení. Spojnice, která "materialistickou" cestou vede k poznání péče Boží o člověka. K naslouchání slovům Ježíše Krista o jeho vítězství nad smrtí, k modlitbě pokřtěných, znovuzrozených, která vede ke vzkříšení, zvláště se jedná o modlitbu po svatém přijímání.