sobota 29. února 2020

1. NEDĚLE POSTNÍ

Dnes je první neděle v postu, ve čtyřicetidenním liturgickém období, které pro Církev znamená cestu duchovní přípravy na Velikonoce. V podstatě jde o následování Ježíše, které rozhodně směřuje ke Kříži, vrcholu jeho spásného poslání. Ptáme-li se: proč půst" proč Kříž", odpověď je v zásadě tato: protože existuje zlo, nebo spíše hřích, který je podle Písma příčinou všeho zla. Samo slovo "hřích" není mnohými akceptováno, protože předpokládá náboženský pohled na svět a na člověka. A je to tak: jestliže je z horizontu světa odstraněn Bůh, nelze mluvit o hříchu. Tak jako když se skryje slunce, zmizí stíny; stín se objeví jen, když svítí slunce; stejně tak s sebou zatmění Boha přináší zatmění hříchu. Proto se pocit hříchu " což je něco jiného než pocit viny, tak jako ho chápe psychologie " získává vnímáním Boha. Vystihuje to Žalm Miserere, připisovaný králi Davidovi v souvislosti s dvojím hříchem cizoložství a vraždy: "Jen proti tobě " říká David obraceje se k Bohu " jsem se prohřešil".

Tváří v tvář mravnímu zlu, se Bůh staví proti hříchu, aby zachránil hříšníka. Bůh netoleruje zlo, protože je Láska, Spravedlnost, Věrnost; a právě proto nechce smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil. Bůh zasahuje, aby zachránil lidstvo. Vidíme to v celých dějinách židovského národa, počínaje vyvedením z Egypta. Bůh je odhodlaný osvobodit své děti z otroctví a přivést je ke svobodě. Největším otroctvím je otroctví hříchu. Proto Bůh poslal na svět svého Syna: aby lidi osvobodil od vlády Satana, "původce a příčiny každého hříchu". Poslal ho v našem smrtelném těle, aby se stal smírnou obětí tím, že pro nás zemřel na kříži. Proti tomuto plánu definitivní a universální spásy, se Ďábel postavil ze všech sil, jak to zvlášť ukazuje evangelium o pokušení Ježíše na poušti, které se čte o první neděli postní každý rok. Vstoupit do tohoto liturgického období skutečně pokaždé znamená postavit se na Kristovu stranu proti hříchu, bojovat " jak jako jednotlivci, tak jako Církev " duchovní boj proti duchu zla.